Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
wtorek, 22 listopad 2016 09:24

Umiem pływać

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

a WP 20161107 16 55 14 ProProgram powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W okresie od września do połowy grudnia bieżącego roku biorą w nim udział uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Mirów.  W programie uczestniczy 30 uczniów podzielonych na 2 grupy, którzy pod okiem instruktorów mają do zrealizowania 20 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się na nowoczesnym obiekcie -  Krytej Pływalni w Starachowicach. O bezpieczne dojazdy uczniów dbają nauczyciele z poszczególnych szkół w ramach wolontariatu.


  Na realizację programu gmina dostała dofinansowanie z Ministerstwo Sportu i Turystyki  w wysokości 5100 zł. Wniosek został złożony przez kierownika Referatu Oświaty p. Piotra Kowalika.
Koordynatorem szkolnym programu jest dyrektor PSP w Mirowie p. Jan Ulewiński.
Główne cele programu to:
•    upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
•    nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
•    profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
•    zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
•    efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
•    wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem  w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
•    edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 5785 razy