Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
poniedziałek, 15 styczeń 2018 06:26

,,Kolędowania czar”

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

a IMG 1369Pod takim hasłem w niedzielę 7 stycznia 2018r.  w kościele parafialnym w Mirowie Starym  odbył się X Gminny Festiwal Kolęd  i Pastorałek.  Honorowy patronat nad  tym wydarzeniem objęli: wójt gminy Mirów pan Artur Siwiorek oraz proboszcz parafii ks. dr Grzegorz Stępień. Ogólnego  powitania gości, uczestników i rodziców dokonali: pani dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zbijowie Małym p. Marzanna Błach wraz  z ks. Grzegorzem Stępniem. Następnie festiwal został oficjalnie otwarty przez wójta p. Artura Siwiorka, który w serdecznych słowach zachęcił uczniów  do występów. W dalszej kolejności  prowadząca festiwal p. Joanna Drabik przedstawiła jego program i oficjalnie powitała zaproszonych gości.

Wśród nich byli: Wójt Gminy Mirów p. Artur Siwiorek, Przewodniczący Rady Gminy p. Wiesław Morawiak, Sekretarz Gminy Mirów p. Jarosław Basiak, Kierownik Referatu Oświaty p. Piotr Kowalik, Przewodniczący Komisji Oświaty p. Jarosław Gromek, p. Alicja Wójcik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej  w Mirowie, p. Beata Seweryn Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie oraz wszyscy radni z terenu gminy. Nie zabrakło także dyrektorów szkół z terenu Gminy Mirów: pani Pelagii Olszewskiej dyrektorki PSP w Bieszkowie Dolnym, pani Krystyny Książek dyrektorki Publicznego Gimnazjum w Mirowie, pana Jana Ulewińskiego dyrektora PSP w Mirowie. Uczestnikami festiwalu byli uczniowie trzech szkół podstawowych: PSP w Bieszkowie Dolnym, PSP w Mirowie oraz PSP w Zbijowie Małym. Dzieci oraz młodzież wystąpili w czterech kategoriach wiekowych:
1.Kategoria I -  kl.”0”
2.Kategoria II -  kl. I-III
3. Kategoria III -  kl. IV-VII
4. Kategoria IV-  Chór
Uczniowie przedstawili piękne tradycyjne kolędy, jak również pastorałki. Atrakcją festiwalu były ponadto występy zespołu „VIVO”  oraz pastorałka w wykonaniu p. Arkadiusza Gilarskiego  - nauczyciela PG w Mirowie. Publiczność licznie zgromadzona w mirowskiej świątyni podziękowała artystom za koncert gromkimi oklaskami. Po prezentacji utworów również p. wójt podziękował uczestnikom oraz wyraził wdzięczność p. dyrektor Marzannie Błach, która  była organizatorką   tegorocznego kolędowania. Następnie wręczył upominki dla wszystkich występujących. Dyrektorzy  szkół otrzymali ponadto  pamiątkowe dyplomy  i nagrody. Po części oficjalnej uczestnicy festiwalu, jak również zaproszeni goście, udali się na słodki poczęstunek, którzy przygotowali rodzice uczniów z PSP w Zbijowie Małym. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie  PSP im. ks. Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym składają serdeczne podziękowania: p. wójtowi gminy Mirów Arturowi Siwiorkowi oraz proboszczowi parafii ks.  Grzegorzowi Stępniowi oraz rodzicom za pomoc w przygotowaniu festiwalu.

  • a_IMG_1358
  • a_IMG_1361
  • a_IMG_1369
  • a_IMG_1419
  • a_IMG_1433
  • a_IMG_1490
  • a_IMG_1532
  • a_IMG_1537

Simple Image Gallery Extended


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 4566 razy