Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
poniedziałek, 29 luty 2016 08:14

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

gospoCelem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:
•    Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•    Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
•    Państwowa Inspekcja Pracy,
•    Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).


W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
•    ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•    stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych   drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
•    wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
•    stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
•    warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•    stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
•    rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
•    estetyka gospodarstw
Konkurs  przebiegać  będzie  w  trzech  etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach  terenowych Kasy oraz na stronie  internetowej  www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.


* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

Informacji udziela PT KRUS w Radomiu - tel. 48-383-37-40 w.107


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 7546 razy