Gmina Mirów jest obecnie w trakcie wdrażania systemu do komunikacji z mieszkańcami . Aplikacja ma umożliwić obustronną wymianę informacji pomiędzy mieszkańcem a Urzędem Gminy.

Dzięki systemowi mieszkańcy będą mogli na bieżąco otrzymywać informacje na temat odbioru odpadów, niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, awarii oraz wielu innych spraw. Użytkownik może otrzymywać wiadomości SMS, mail lub widomości tekstowe generowane przez system. Dzięki narzędziu będzie również możliwie wykonanie innych czynności takich jak zgłoszenie awarii, zagrożenia lub np. wskazanie stanu wodomierza. Aplikacja jest możliwa do pobrania ze Sklepu Play dla urządzeń z Android oraz z App Store dla urządzeń iPhone.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.maxto.mieszkaniec

iOS: https://apps.apple.com/pl/app/id1503466798

Zakup systemu został sfinansowany z Unii Europejskiej.

https://mirow.pl/gmina/mieszk-niec