Informuję mieszkańców wsi Rogów że wpłat podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz opłaty za odpady komunalne na poczet I raty 2022 roku można dokonać elektronicznie na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy, za pośrednictwem poczty, w kasie tutejszego urzędu w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 730 do 1300.