Szanowni Państwo, Gmina Mirów złożyła trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Polski Ład. Z pozyskanych środków zamierzaliśmy zrealizować trzy inwestycje:

  • Modernizację ciepłowni w PSP Mirów wraz z siecią ciepłowniczą,
  • Przebudowę drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny,
  • Wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródła LED.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru do dofinansowania zostały skierowane dwa wnioski:

  • Modernizacja ciepłowni w PSP Mirów wraz z siecią ciepłowniczą,
  • Wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródła LED.

Wniosek odrzucony:

  • Przebudowa drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny.

W sumie Gmina Mirów otrzymała 3.195.000,00 zł. co stanowi znaczną kwotę. Ubolewam nad tym, że nie został skierowany do dofinansowania wniosek przebudowy drogi gminnej Rogów – Bieszków Górny. Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań aby ta inwestycja została wykonana w najbliższym możliwym czasie.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów