W dniach 6-9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20. W tym okresie możliwe jest uruchomienie syren alarmowych. W pierwszym dniu ćwiczenia tj. 6 października w godzinach 8.00-10.00 planowane jest przeprowadzenie treningu systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzenia z powietrza.
W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe  przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Ogłoszenie alarmu – to trzyminutowy modulowany dźwięk syreny. Odwołanie alarmu to dźwięk ciągły – również trzyminutowy.
Syreny uruchamiane są w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia lub testowo w przypadkach prowadzonych ćwiczeń (obecna sytuacja).