Kolejny raz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udzielił wsparcia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy  Mirów. Tym razem do jednostek z Bieszkowa Górnego oraz Mirowa Starego trafiły ubrania bojowe o łącznej wartości 30 tys zł. Te same jednostki niebawem otrzymają również hełmy bojowe oraz buty ochronne. Być może niebawem podobny zestaw ubrań bojowych trafi do OSP Rogów. Wniosek został już złożony i czeka na rozstrzygnięcie.

                Ponadto do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie remontu strażnicy oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Jeżeli uda się pozyskać planowane środki jeszcze w tym roku zostaną wymienione bramy wjazdowe w strażnicy  w Mirowie Starym a do OSP Bieszków Górny być może uda się zakupić specjalistyczny sprzęt ratowniczy do rozcinania pojazdów.