Wójt Gminy Mirów i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie, zapraszają na wystawę pod tytułem „Karol Wojtyła. Narodziny”.

 

Wystawę będzie można obejrzeć w dniach:

- od 16 do 18 października w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie Starym (po każdej mszy św.),

- od 22 do 29 października w Kościele św. Edwarda w Gąsawach Rządowych (po każdej mszy św.),

- od 30 października do 20 listopada w Publicznej Szkole

  Podstawowej w Mirowie,

- od 23 listopada do 04 grudnia w Publicznej Szkole

  Podstawowej w Zbijowie Małym,

- od 07 grudnia do 31 grudnia w Publicznej Szkole

  Podstawowej w Bieszkowie Dolnym,

- od 11 stycznia do 29 stycznia 2021r. w Urzędzie Gminy                    

   w Mirowie,

- od 01 lutego do 31 marca 2021 w Gminnej Bibliotece    

  Publicznej w Mirowie.

Celem wystawy jest upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II oraz upamiętnienie jego 100 rocznicy urodzin.

Rok 2020 jest ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II.                   18 maja przypadała 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Wystawa została przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II z Warszawy, a zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mirowie.