We wtorek 1 września odbyła się uroczystość otwarcia Żłobka Gminnego w Mirowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Wiesław Morawiak – Przewodniczący Rady Gminy Mirów, Janusz Chruściel – Przewodniczący Komisji Oświaty a także Dyrektor placówki – Izabela Maciejczak. Poświęcenia obiektu dokonał  ks. kan. Grzegorz Stępień.

Od 2 września w Żłobku Gminnym w Mirowie pojawią się najmłodsi mieszkańcy Gminy Mirów.W sumie przewidziano dla nich 17 miejsc. Budynek został rozbudowany, wyremontowany oraz wyposażony w nowy sprzęt do zabaw i opieki dla dzieci. Ponadto w obiekcie znajduje się nowoczesne zaplecze kuchenne.

Koszt inwestycji wyniósł 952.627,08 zł. i w dużej części został sfinansowany ze środków zewnętrznych, w tym rządowego programu Maluch + (526.000,00 zł.). Należy również wspomnieć, że Gmina Mirów otrzymała dotację z Unii Europejskiej (800.000,00 zł.) na pokrycie części kosztów utrzymania placówki na najbliższe dwa lata. Niebawem obok obiektu powstanie okazały plac zabaw, postępowanie przetargowe jest w trakcje realizacji.