Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie uprzejmie informuję , iż zapisy na zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych  z Radomskiego Banku  Żywności trwają do dnia  24.07.2023 .

Zapisy jak i również wydawanie skierowań - po wcześniejszej analizie sytuacji życiowej petenta , odbywają się w GOPS w Mirowie .

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Osiny Majorat, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary od nr 58, że w dniu 05 lipca 2023r. (środa)  w godz. 8.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego i Powiat Szydłowiecki zapraszają  w niedzielę 2 lipca na teren szydłowieckiego zalewu, gdzie odbędzie się Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Gmin z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.

W niedzielę  04.06.2023 r. odbyły się 63 Dni Kolbergowskie w Przysusze pod nazwą Przegląd Kapel   i Śpiewaków Ludowych. W przeglądzie wzięło udział 58 uczestników, w tym dwa zespoły z  gminy MIrów: zespół „Mirowianki” z Mirowa Starego i zespół „Stokrotki” ze Zbijowa Małego.