Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2022 r. na terenie powiatu szydłowieckiego udzielana jest nieodpłatna pomoc  prawna oraz poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja według poniższego harmonogramu:

Punkt nr 1 zmienił lokalizację i porady prawne udzielane są  w budynku Starostwa Powiatowego w  Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170.

Pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych oraz adwokatów:

Adwokat Anna Kaźmierczak-Łuczak:

 w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (I półrocze 2022 r.) w dniach i  godzinach:

       we wtorki od godz. 14.00 do godz. 18.00

       w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00

       w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00

w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. (II półrocze 2022 r.) w dniach i godzinach:

      w środy od godz. 14.00 do godz. 18.00

      w piątki od godz. 8.00 do godz. 12.00

Radca Prawny Marcin Jasek:

w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. (I półrocze 2022 r.) w dniach i godzinach:

      w poniedziałki od godziny 9.00 do 13.00

      w czwartki od godziny 9.00 do 13.00

w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. (II półrocze 2022 r.) w dniach i godzinach:

      w poniedziałki od godz. 9.00 do 13.00

      we wtorki od godz. 14.00 do 18.00

      w czwartki od godz. 9.00 do 13.00

Punkt nr 2 prowadzony jest przez organizację pozarządową pn. Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Radomiu, ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom wg. poniższego harmonogramu:

1. Punkt NPP w Orońsku, ul. Szkolna 8, poniedziałek od godz. 8.00-12.00 (stacjonarnie)

2. Punkt NPP w Mirowie Starym 27, środa od godz. 11.30-15.30 (stacjonarnie)

3. Punkt NPO w Szydłowcu, ul. Kilińskiego 12, czwartek od. godz.7.30-11.30 (stacjonarnie)

4. Punkt NPP w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 45,piatek od 7.30-15.30  (stacjonarnie)

5. We wtorki w godz. od 7.30-11.30 udzielane są porady prawne za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, e- mail)

 

Zapisy na porady prawne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 pod nr tel. (48) 617-70-96

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. telefonicznie pod nr (48) 617-70-22
 2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej   7,  26-500 Szydłowiec