Prawo Lokalne

Tablica informacyjna

 

Z końcem września 2023 r. Gmina Mirów podpisała protokół odbioru końcowego prac polegających na odbiorze, pakowaniu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest  odebranych od właścicieli posesji z terenu gminy Mirów.

Prace zostały wykonane w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Mirów w roku 2023” dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 000 zł.

Wymieniona kwota w całości pokryła koszty zadania. Łącznie odebrano z terenu gminy Mirów i przekazano na składowisko odpadów zawierających azbest 102,94 Mg wyrobów zawierających azbest.