Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97.53 KB Anna Gołosz
SWZ pdf 10.40 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 24.19 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Projekt umowy pdf 3.65 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia docx 18.97 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 16.48 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw docx 18.52 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Wykaz osób docx 16.97 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 16.75 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania docx 16.10 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 188.68 KB Anna Gołosz
Informacja z otwarcia ofert pdf 370.53 KB Anna Gołosz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 469.67 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 wrzesień 2022 13:17 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:58 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 wrzesień 2022 13:25 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28 wrzesień 2022 10:13 Anna Gołosz