Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 611.98 KB Jacek Trelka
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96.79 KB Anna Gołosz
SWZ pdf 11.46 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 24.25 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 2 - Przedmiary pdf 1.29 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 3 - Projekt umowy pdf 7.20 MB Anna Gołosz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia docx 15.85 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 16.31 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót docx 18.25 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 16.57 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 8 - Wykaz osób docx 16.81 KB Anna Gołosz
Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania docx 15.76 KB Anna Gołosz
Informacja o kwocie pdf 175.25 KB Anna Gołosz
Informacja z otwarcia ofert pdf 490.68 KB Anna Gołosz
Sprostowanie omyłki pisarskiej pdf 344.73 KB Anna Gołosz

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 październik 2022 11:46 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 październik 2022 12:06 Roman Podgórski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 09:52 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 11:58 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 12:51 Anna Gołosz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 listopad 2022 13:35 Jacek Trelka