Rada gminy

Kadencja 2024 - 2029

  

Lp. Skład
1. Leszek Suwara – Przewodniczący Rady Gminy Mirów
2. Emil Czubak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mirów
3. Rafał Bilski
4. Janusz Chruściel
5. Lidia Chrzanowska
6. Elżbieta Czarnota
7. Leszek Antos
8. Arkadiusz Bilski
9. Jacek Kiełbasa
10. Jarosław Gromek
11. Mirosława Kępas
12. Mirosława Pytoń
13. Magdalena Młudzińska
14. Jan Siedlecki
15. Mieczysław Zdziech