W dniu 25 lipca 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Mirów.

Umowa dotyczy dofinansowania, w formie dotacji, zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2022”, w kwocie  28 352,88 zł, która w całości pokrywa  koszty  wymienionego zadania.

We wrześniu 2022 r. wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia firma DELTA Tomasz Wejman odebrała od mieszkańców Gminy i przekazała do utylizacji 89,16 Mg azbestu.

Koszty kwalifikowane całego zadania wynosiły 28 352,88 zł i w całości zostały pokryte ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”

zdjęcie_azbest.jpeg

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 listopad 2022 13:53 Jacek Trelka