Zgodnie z zapisami Porozumienia przedstawiamy informacje o danych liczbowych dotyczących przedsięwzięć z terenu Gminy Mirów w ramach  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  .
Informacje zawarte w zestawieniu dotyczą okresu od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.12.2022 r.
• liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 63 wnioski,
• liczba zawartych umów o dofinansowanie – 50 umów,
• liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 18 wypłat,
• kwota wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy – 320.504,56 zł.