Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 05.04.2022r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021

 

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

05.04.2022r. (wtorek) w godz. 800 -1200  miejscowości:

  • Mirów Nowy
  • Mirów Stary
  • Mirówek

06.04.2022r. (środa) w godz. 900-1300  miejscowości:

  • Bieszków Dolny
  • Bieszków Górny
  • Rogów

07.04.2022r. (czwartek) w godz. 900-1300  miejscowości:

  • Zbijów Duży
  • Zbijów Mały

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS